Casa Pons Am arquitectes
Localització
Sant Cugat del Vallès
Promotor
Albert Pons / Ana Mª Estraé
Data Projecte
2005
Sup. Construida
367m²

Habitatge Unifamiliar “Pons”

Per optimitzar les condicions de la parcel·la, la seva orientació i les vistes es dissenyen dos edificis de planta baixa i pis disposats en forma de “L”. Un d’ells és paral·lel al carrer. El Jardí està delimitat pels dos edificis i la piscina.

A la planta en forma de “L”, just al canvi de direcció, els edificis no es toquen i creen un buit que serà el centre neuràlgic de tot el conjunt: “la casa”. En aquest espai singular, a doble altura, només hi ha la escala principal que comunica les plantes.

La composició dels plens i buits intenta eliminar la forma de finestra clàssica, apareix una obertura a doble altura que després gira i canvia de façana per il·luminar la biblioteca. També hi ha una finestra en forma de “L” descansant sobre el terra, que il·lumina el paviment del passadís.

Les estances estan repartides entre els dos edificis seguint un programa establert i perfectament acotat per la propietat.


 

TORNAR A PROJECTES