Category


Habitatge Unifamiliar

Casa QM

Habitatge Unifamiliar “QM”

Aquesta planta baixa es divideix en dues franges:
La franja més opaca o tancada, paral·lela a la façana del..