Avinguda República Argentina


Habitatge unifamiliar Rep. Argentina

Localització
Barcelona
Promotor
Tomàs Morató i Pasalodos i Marta Pérez- Porro
Data Projecte
2000
Sup. Construida
210 m²

Habitatge unifamiliar Rep. Argentina

Edifici entre mitgeres, composat de planta soterrani, planta baixa i nou plantes mes, amb trenta-tres habitatges i dos locals comercials. Existeixen dos celoberts, dos patis interiors situats un a cada mitgera i un pati a l’interior de parcel·la. A planta baixa hi ha lluernàris. El nucli de comunicació vertical es una escala de dos trams mes replà, feta de volta de maó a la catalana i un ascensor. L’estructura vertical de l’edifici es mixta de jàsseres i pilars de formigó armat a les cruixies interiors i murs portants de 30 cm a les façanes anterior i posterior i de 15 cm a les mitgeres i murs de patis. L’estructura horitzontal es composa de sostres unidireccionals amb biguetes pretensades de doble T amb xapa de compressió sense armar amb cantell de 32 cm que cobreixen llums variables entre 4,5 i 5,8 mts. L’Intereix varia de 65 a 70 cm. L’entrebigat està constituït per revoltons prefabricats de formigó, excepte a les plantes baixa i soterrani on els revoltons son de maó ceràmic construït in situ. Les cobertes son terrats plans transitables fets a la catalana i acabats amb rajola de terrisser o panot segons el casos, existeix impermeabilització amb tela asfàltica armada.


 

TORNAR A PROJECTES