Estació de Rubí


Estació Ferrocarrils de Rubí

Localització
Rubí
Promotor
Diputación de Barcelona
Data Projecte
1989
Data Finalització
1993
Empresa Constructora
NECSO ENTRECANALES S.A
Sup. Construida
5.200 m²

Estació de Rubí dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

LL’estació dels F.G.C. de Rubí, és una estació urbana de tipus passant dimensionada pel fort trànsit de passatgers entre la ciutat dormitori i el centre. Neix condicionada per l’anul·lació del pas a nivell de l’avinguda de Barcelona i pel traçat viari, que ha actuat com a limitador del creixement del nucli urbà històric i que el diferencia d’una nova trama caracteritzada per edificacions aïllades i desenvolupades en alçària.

El projecte va més enllà de la resposta funcional mateixa; articula aquest sòl intersticial generant un nou espai urbà capaç d’assolir un alt nivell de qualitat i facilita la permeabilitat entre tots dos sectors de la ciutat.

Els condicionaments topogràfics i de traçat fan posar l’èmfasi en la resolució de la secció de l’edifici. La diferència de cota entre el pas a nivell i la rasant de l’antic pont de Can Cabanyes suggereixen el cobriment d’aquest sector i la situació de l’edifici en la cota més alta.


 

TORNAR A PROJECTES