Ascensor Inclinat Nou Barris


Ascensor Inclinat

Localització
Barcelona
Promotor
GISA
Co-Autors
AZM Ingenieros
Data Projecte
2002
Data Finalització
2007
Empresa Constructora
ERSCE

Ascensor Inclinat a Nou Barris

La implantació del ascensor inclinat està fortament condicionada pels paràmetres tècnics d’execució de la pròpia instal·lació, que defineixen amb molt poc marge de variació les cotes de sortida i arribada de la cabina. La necessitat de mantenir uns punts d’aturada que garanteixin l’accessibilitat a instal·lació a persones de mobilitat reduïda exigeixen aproximar les cotes d’embarcament als punts mes baixos i pròxims a les voreres. En canvi el manteniment d’un gàlib mínim en la zona de traçat, (fixat a 2,40 cm en el cas mes crític), per a garantir la permeabilitat en sentit transversal entre els blocs, obliguen a mantenir unes cotes de traçat el mes altes possibles. El compromís entre aquests dos requeriments, junt amb la reducció del impacte visual de instal·lació, han estat les premisses de sortida de la solució projectada.


 

TORNAR A PROJECTES