Vil·la Joana façana


MUSEU VERDAGUER

Localització
Barcelona / Parc de Collserola
Promotor
Ayuntamiento de Barcelona
Data Projecte
2016
Sup. Construida
1.602 m²
Presupuesto
3.127.000 €

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA VIL·LA JOANA PER A CASA DE LA LITERATURA – MUSEU VERDAGUER

L’estructura original del Mas Ferrer respon a la planta basilical en creu, amb escala central, pròpia de l’arquitectura rural catalana del segle XVIII.

Posteriors intervencions la transformen en torre residencial, re dibuixant la façana principal i afegint-hi la torre principal i les galeries.

Es manté l’estructura basilical de crugies que defineixen la fase més antiga de l’edificació i alhora s’incorporen els elements tècnics i de sostenibilitat que exigeix l’equipament públic.

L’edificació principal es objecte d’una restauració acurada mantenint el seu caràcter inicial, recuperant els elements que modulen la relació entre l’espai i el ritme estructural, la reparació de les façanes, cornises i buits tapiats, per a recuperar la qualitat arquitectònica que posseeix l’edifici, introduint els elements funcionals precisos per adaptar-ho als usos proposats i que no desvirtuïn el caràcter de la Vil.la.

 

 

TORNAR A PROJECTES