Habitatges La Roca


36 Habitatges a La Roca

Localització
La Roca del Vallès
Promotor
Generalitat de Catalunya
Data Projecte
2007

36 Habitatges a Santa Agnès de Malanyanes

La proposta s’ajusta a la volumetría predefinida, a la topografia i a les alineacions dels vials perimetrals.
Es proposa un espai obert entre els dos blocs, d’ús comunitari, des d’on es pot accedir als habitatges del bloc inferior i unes petites terrasses a nivell, d’us privat de les plantes baixes del bloc superior.
Els dos edificis paral·lels tenen accés per la façana est, a fi de que ambdós tinguin la mateixa orientació.
Es pretén el màxim aprofitament d’escales i ascensors per replà. Donat que estan previstos 18 habitatges per edifici, repartits en tres nivells, el projecte es resol en sis habitatges per nivell, tres per nucli de comunicacions verticals, per tal de economitzar-los al màxim.
Les façanes es conformen de pannells prefabricats. Una estructura lleugera sustenta uns pannells mòbils d’alumini que protegeixen els buits de la incidència solar.
Es pretén la adequació a l’entorn amb cobertes ventilades de teula, que minimitzen el manteniment. En el punt mig es produeix una zona d’inflexió on es recullen tots els elements comunitaris com son les plaques solars, acumuladors, dipòsits, etc. Que son al mateix temps accessibles, de fàcil manteniment i ocults a les vistes des del carrer.


 

TORNAR A PROJECTES