Habitatges el Polvori AM Arquitectes


60 Habitatges al Polvori

Localització
Barcelona
Promotor
INCASOL
Co-Autors
Yosko Navarro
Data Projecte
2005
Sup. Construida
5.323 m²
Premios
2 Premi

60 Habitatges al Barri del Polvori

La posició longitudinal de l’edifici remata amb decisió els blocs existents i actua de final i de contenció topogràfica al gran desnivell fins el Polvorì. Aquesta situació està reforçada al donar façana final a la Plaça Llorca

La proposta aprofita i acusa aquesta situació de privilegi proposant la màxima llargària permesa de bloc a fi de disminuir-ne la profunditat i rebaixar-ne l’ocupació.Aixó permet engrandir al màxim l’espai posterior, entre el bloc i l’inici del pendent, a fi d’integrar-lo a la vida del Barri i evitar-ne l’us residual.

L’edificació resultant , de la llargària màxima de 106 m, es parteix al front de la plaça Llorca amb un lleuger desplaçament. En aquest punt s’origina un generós pas de vianants que comunica visualment la plaça amb l’espai pùblic posterior dels habitatges.

La tipologia d’habitatge resutant està condicionada per aquesta decissió i permet un desenvolupament molt compacte de la distribució. Es proposa una una profunditat 10,10 m. que afavoreix una sol.lució sense pasadissos ni patis i amb ventilació creuada. S’ha optat per mantenir una unitat de tipologia per tal de que tots els habitatges gaudeixin de la doble orientació, situant a la part interior, orientada a llevant, els dormitòris i deixant les cuines i les sales a ponent.


TORNAR A PROJECTES