Entorn Vil·la Joana AM Arquitectos


ENTORNS DE VIL·LA JOANA

Localització
Parque Natural de Collserola
Promotor
Consorcio Parque Natural de Collserola
Co-Autors
Yosko Navarro
Data Projecte
2017
Presupuesto
3.000.000€

RECUPERACIÓ DELS ENTORNS DE VIL·LA JOANA I LA CONNEXIÓ ACCESSIBLE PER A VIANANTS

L’ampliació dels serveis culturals que ofereix l’actual equipament de Vil•la Joana implica, necessàriament, adequar les seves àrees circumdants

La proposta presentada pretén definir els accessos -els vials vehiculars, les àrees d’aparcament i els recorreguts de passejada- que evitin una possible pressió antròpica excessiva sobre l’entorn immediat d’aquest emplaçament.

Adequar i assegurar l’accés segur i adaptat per a vianants aprofitant la traça existent de l’antic accés a la zona mitjançant una passera elevada per a vianants i ciclistes, per sobre la carretera BV-1462.

Recuperar i adequar els antics camins de vianants d’accés a la Vil·la Joana fent-los accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

Restauración recuperación de las antiguas terrazas de cultivo de la Vil.la Joana, para huertos comunales.

Restauració recuperació de les antigues feixes de conreu de la Vil·la Joana, per a horts comunals.

Recuperació i restauració del jardí de ponent de la Vil·la Joana i la seva tanca perimetral, amb la finalitat d’incorporar aquest espai a l’ús i activitats pròpies de la programació de la Casa Verdaguer de la Literatura.

 

TORNAR A PROJECTES