Centre MENORS BADALONA


Centre de Protecció María Assumpta

Localització
Badalona
Promotor
Departamento de Justicia de la Generalita de Cataluña
Co-Autors
T. Sunyer
Data Projecte
1996
Sup. Construida
1.800 m²

Rehabilitació i Ampliació del Centre de Protecció María Assumpta

El centre de protecció de menors esta situat en un edifici antic catalogat del municipi de Badalona. el projecte planteja l’enderroc dels cossos construïts interiors, obsolets i sense interès arquitectònic, per tal d’esponjar la superfície edificada i millorar les qualitats dels patis interiors, tractant-los com a petit jardins i patis, on l’ambient de joc del nenes sigui mes agradable.

Com a resultant dels enderrocs, l’espai resultant es construeix en part amb l’edificació que allotja els serveis de cuines i menjadors i les sales de treball a les plantes superiors. Les noves edificacions es plantegen amb un llenguatge i sistemes constructius contemporanis i de composició neutre, que no interfereix amb l’estil noucentista de les edificacions que es restauren.


 

TORNAR A PROJECTES