1986 / Centre de Protecció María Assumpta

Títol del Projecte: Rehabilitació i Ampliació del Centre de Protecció María Assumpta
Localització: Badalona
Promotor: Departament de Justicia de la Generalita de Catalunya.
Data del Projecte: Juny de 1986
Data finalització de les obres: Gener de 1987
Sup. Construïda: 1.800 m2
Autors: Tonet Sunyer / Tomàs Morató
Premis i Publicacions: Premi FAD de Rehabilitació 1988

El centre de protecció de menors esta situat en un edifici antic catalogat del municipi de badalona. el projecte planteja l'enderroc dels cossos construits interiors, obsolets i sense interés arqiutectonic, per tal d'esponjar la supeficie edificada i millorar les qualitats dels patis interiors, tractant-los com a petit jardins i patis, on l'ambient de joc del nenes sigui mes agradable.
Com a resultant dels enderrocs, l'espai resultant es construeix en part amb l'edificació que allotja els serveis de cuines i menjadors i les sales de traball a les plantes superiors. Les noves edificacions es plantegen amb un llenguatge i sistemes construictius contemporanis i de composició neutre, que no interfireix amb l'estil noucentista de les edificacions que es restauren.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB