1984 / Joieria Berao

Títol del Projecte: Joieria Berao
Localització: Barcelona
Client : Joaquím Berao
Data del Projecte: Gener de 1984
Sup. Construïda: 60 m2 aprox.
Autors: Tonet Sunyer / Tomàs Morató
Premis i Publicacions: Premi FAD de interiorisme 1985

El projecte intenta desenvolupar, en un espai reduït, un programa el mes obert possible. S’utilitza l'orifici com recurs expressiu, el contrast entre la calidesa dels estucs planxat i la fusta, amb la fredor de l'acer i el vidre, utilitzant les transparències, els reflexos i les ranures com a font de llum.
La botiga s'estructura simètricament respecta a l'eix longitudinal, trencant aquesta simetria a la façana, amb la disposició de l'aparador i la porta d'accés. S'ha posat especial èmfasi en la il·luminació global i especifica de les vitrines expositores que fixen l'atenció i l'interès amb l'objecte exposat i protagonista de l'espai: les joies.


/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB