2005 / Casa Pons

Títol del Projecte: Habitatge Unifamiliar “Pons”
Localització: Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Promotor: Albert Pons- Ana Mª Estraé
Data del Projecte: Juny de 2005
Sup. Construïda: 367 m2
Autor: Jaume Arderiu
Premis i Publicacions: 1er PREMI en concurs de “Arquitectura de Sant Cugat”

Per optimitzar les condicions de la parcel·la, la seva orientació i les vistes es dissenyen dos edificis de planta baixa i pis disposats en forma de “L”. Un d’ells és paral·lel al carrer. El Jardí està delimitat pels dos edificis i la piscina.
A la planta en forma de “L”, just al canvi de direcció, els edificis no es toquen i creen un buit que serà el centre neuràlgic de tot el conjunt: “la casa”. En aquest espai singular, a doble altura, només hi ha la escala principal que comunica les plantes.
La composició dels plens i buits intenta eliminar la forma de finestra clàssica, apareix una obertura a doble altura que després gira i canvia de façana per il·luminar la biblioteca. També hi ha una finestra en forma de “L” descansant sobre el terra, que il·lumina el paviment del passadís.
Les estances estan repartides entre els dos edificis seguint un programa establert i perfectament acotat per la propietat.


/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB