1998 / Casa Mañer

Projecte : Habitatge unifamiliar a Sant Cugat del Vallés
Localització: Sant Cugat del Vallés
Propietari: Angela Mañer
Data de Projecte: 1989
Autors :Tomàs Morató
Data de finalització de les obres : 1990

L'Habitatge se situa en una estreta parcel·la de considerable pendent, (30º) orientada a nord i amb l'obligatorietat de cedir, per vials, una franja a nivell de rasant de carrer de 12 mts, la qual cosa origina un considerable talús i la necessitat de situar el cos de l'habitatge a una cota molt elevada.
La protecció del nord i la recerca d'un espai interior domèstic i assolellat suggereix obrir l'habitatge contra el pendent, i perforar solament quan les vistes i el sol de llevant ho demanen. L'habitatge es presenta com una continua ascensió que front la dificultat del solar es transforma en l'argument del projecte.
L'habitatge es descompon en dos volums: un d'inferior, en el qual, per substitució de terres se situa el garatge i el squasch i el de l'el habitatge, a la cota natural del terreny, que obligat pel seu desenvolupament en vertical, i l'adaptació al terreny, es resol en semiplantes donant lloc a un recorregut interior que s'acompanya amb les vistes al jardí.
El pas del volum inferior al d'habitatge es produeix tant per l'exterior com per l'interior i permet l'accés a la coberta verda del garatge. Un vestíbul intermedi en aquesta cota enllaça els dos volums. A la cara sud de l'habitatge s'obra un espai protegit a la cota de sala d'estar on se situa el jardí domèstic i la piscina.

 


/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB