2002 / Habitatges Carrer Picasso

Títol del Projecte: Rehabilitació Integral de l'edifici d'habitatges catalogat dels Pòrtics d'en Fontserè
Localització: Avda. Picasso de Ciutat Vella
Promotor: FOMENT DE CIUTAT VELLA
Data del Projecte: Març 2002
Data de fi de les obres: Novembre 2005
Empresa Constructora: EMESA
Nivell de Protecció: Es troba inclòs al llistat del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i catàleg del Districte de Ciutat Vella.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB