2007 / Habitatges La Roca

Títol del Projecte: 36 Habitatges a Santa Agnès de Malanyanes
Localització: La Roca del Vallès
Promotor: Generalitat de Catalunya - Institut Català del Sol
Data del Projecte: Febrer 2007
Sup. Construïda: 4.329 m2
Premis i Publicacions: 1er PREMI en concurs INCASOL
Co-Autor: Miquel Adrià

La proposta s'ajusta a la volumetría predefinida, a la topografia i a les alineacions dels vials perimetrals.
Es proposa un espai obert entre els dos blocs, d'ús comunitari, des d'on es pot accedir als habitatges del bloc inferior i unes petites terrasses a nivell, d'us privat de les plantes baixes del bloc superior.
Els dos edificis paral·lels tenen accés per la façana est, a fi de que ambdós tinguin la mateixa orientació.
Es pretén el màxim aprofitament d'escales i ascensors per replà. Donat que estan previstos 18 habitatges per edifici, repartits  en tres nivells, el projecte es resol  en sis habitatges per nivell, tres per nucli de comunicacions verticals, per tal de economitzar-los al màxim.
Les façanes es conformen de pannells prefabricats. Una estructura lleugera sustenta uns pannells mòbils d'alumini que protegeixen els buits de la incidència solar.
Es pretén la adequació a l'entorn amb cobertes ventilades de teula, que minimitzen el manteniment. En el punt mig es produeix una zona d'inflexió on es recullen tots els elements comunitaris com son les plaques solars, acumuladors, dipòsits, etc. Que son al mateix temps accessibles, de fàcil manteniment i ocults a les vistes des del carrer.


/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB