2004 / Habitatges Santa María de Palautordera

Títol del Projecte: 41 Habitatges i Aparcament
Localització: Santa María de Palautordera
Promotor: Esteve Urbà SL
Data del Projecte: Desembre de 2004
Data finalització de les obres: Juliol de 2007
Empresa Constructora: Construccions Sala
Sup. Construïda: 5.090 m2
Autor: Tomás Moratò

Es proposa amb tot i la diversitat d’habitatges que composen el projecte, mantenir una composició unitària  i acusar l’horitzontalitat del conjunt, per a minimitzar l’impacte que la nova construcció suposarà. El bloc manté la seva profunditat paral·lela a la façana i s’estreta al arribar a la mitjera per a millorar les condicions de ventilació i vistes, renunciant a una part de la edificabilitat.
Els habitatges es plantegen passants, de carrer a pati interior d’illa, per a beneficiar-se d’una ventilació creuada i de les dues orientacions de l’edifici. El disseny de la façana principal, expressa la geometria estructural i funcional de l’edifici a partir de un únic buit de façana que es correspon amb les sales d’estar, disposa de una gelosia de lamel.les estretes d’alumini, corredisses sobre el pla de façana per a assegurar un control solar a l’estiu, degut a la orientació de ponent i a la vegada, la seva disposició aleatòria proporciona varietat i moviment a la composició.

 


/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB