2006 / Biblioteca Can Saladrigas

Títol del Projecte: Projecte de Rehabilitació  de “Can Saladrigas” per Centre Cultural i  Biblioteca del Districte de Sant Martí en Barcelona
Autors: Tomàs Morató / Moisés Gallego
Localització: Poble Nou, Barcelona
Promotor: Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí.
Data del Projecte: Març de 2006
Empresa Constructora: F. Closa Alegret SA
Sup. Construïda: 5.300 m2
Premis i Publicac.: Projecte Obtingut per 1er. PREMI en la selecció del Concurs de Avantprojectes.
Publicat en Revista INDE gener 2004, i en publicació periòdica del COAC

El nou contenidor cultural de Can Saladrigas concentra tot l'esforç en mantenir la forma i l'aspecte de l'edifici, respectant-ne l'organització del casal d'avis i plantejant les mínimes intervencions per a millorar la relació amb els espais comuns dels diversos serveis.
Passat el gruix de façana apareix un gran espai que serveix com a vestíbul general. des de aquest espai s'accedeix tant a la biblioteca com a la sala de conferències, al centre d'imatgeria festiva i a les plantes superiors amb programa cultural a definir.
La biblioteca, s’arriba des de la planta baixa. s'hi accedeix a través del punt d'acollida i servei de préstec, un espai a doble alçada relaciona aquest vestibul amb la superior os es troba el fons general i tota la resta de dependencies de la biblioteca.
/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB