2000 / BIBLIOTECA CAN FABRA

Títol del Projecte: Rehabilitació de “Can Fabra” per Biblioteca Municipal
Localització: Barcelona
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Data del Projecte: Març de 2000
Data finalització de les obres: Setembre de 2006
Empresa Constructora: NECSO ENTRECANALES
Sup. Construïda: 6.150 m2
Co-Autor: Moisés Gallego
Premis i Publicacions: 1er PREMI en concurs de propostes PREMI Bonaplata 2003
Publicat a INDE gener 2004

De les antigues instal·lacions de la “Fabra i Coats”, una de les naus, de propietat municipal, s’ubica en front d’una nova plaça. La singularitat del conjunt urbá no només ve determinada per l’impressionant aspecte de l'edifici fabril, sinó que també pels buits urbans que l’envolten, per una banda una plaça pavimentada de gran mida moblada amb una font monumental, en tant que per l’altre l’espai lliure el forma un parc urbá. L’edifici adquireix tota la seva rellevància precisament pel buit que es genera al seu voltant.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB