1996 / Estació RENFE Vic

Títol del Projecte: Projecte de la nova estació de RENFE i integració Urbana de la línia de ferrocarril a Vic
Localització: Vic (Barcelona)
Promotor: Ajuntament de Vic.
Data del Projecte: Desembre de 1996
Sup. Construïda: 5.550 m2
Co-Autor: Jaume Carné / Carlos Tejada
Premis i Publicacions: Avantprojecte finalista en el concurs d’adjudicació

L'edifici de l'estació es sotmet a la lògica del traçat ferroviari. s'expresa  per la mínima construcció necessària per allotjar els serveis ferroviaris i pels viatgers, i un gran "paraigua" transparent que porta la llum del sol fins a les andanes a través d'un gran pati que forada la llosa de cobriment. s'insisteix en reconèixer l'estació com a edificació singular.
L'estació es situa próxima a on ha estat sempre. els usuaris del ferrocarril de vic seguiran anant a buscar el tren al mateix lloc. la intermodalitat s'aconsegueix mitjançant l'evident proximitat de tres edificis: estació de ferrocarril, estació d'autobusos i aparcament soterrani.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB