1998 / Estació dels Ferrocarrils de Sant Cugat

Títol del Projecte: Estació de Sant Cugat del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Localització: Sant Cugat del Vallés
Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Data del Projecte: Desembre de 1998
Data finalització de les obres: Setembre de 2000
Empresa Constructora: GUINOVART & OSHSA
Sup. Construïda: 1.300 m2
Co-Autor: Francesc Aubach
Premis i Publicacions: Premi Europeu BRUNEL / Revista ON / AB Demarcació del COAC de Barcelona

L'estació de Sant Cugat té la peculiaritat de donar accés a andanes per quatre punts diferents (dos a l'ascendent i dos mes a la descendent), i permetre el pas entre andanes per un passadís inferior accessible mitjançant escales. Ha estat del tot prioritàri mantenir el nivell d'accessibilitat i concentrar els sistemes de control tarifàri i d'expedició de títols dins d'un itinerari lògic evitant canvis de nivells innecessaris o recorreguts excessius.
L'escala com a únic element d'accés, no és apte per fer front a la demanda d'accessibilitat. Cal afegir d'altres elements, com rampes o ascensors que, pel seu desenvolupament, exigeixen reformes estructurals de certa envergadura. La situació d'aquests elements resol l'accessibilitat, però també s'ha d'adaptar a la tipologia i edificacions existents. Així s'evita segregar els nous accessos, i conseqüentment, no discriminar les persones que els utilitzen.


/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB