1989 / Estació Ferrocarrils de Rubí

Títol del Projecte: Estació de Rubí dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Localització: Rubí (Barcelona)
Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Data del Projecte: Octubre de 1989
Data finalització de les obres: Juliol de 1993
Empresa Constructora: NECSO ENTRECANALES S.A
Sup. Construïda: 5.200 m2
Premis i Publicacions: Finalista FAD 1993, Quaderns d'arquitectura, Diseño Interior, On.

L'estació dels F.G.C. de Rubí, és una estació urbana de tipus passant dimensionada pel fort trànsit de passatgers entre la ciutat dormitori i el centre. Neix condicionada per l’anul·lació del pas a nivell de l'avinguda de Barcelona i pel traçat viari, que ha actuat com a limitador del creixement del nucli urbà històric  i que el diferencia d'una nova trama caracteritzada per edificacions aïllades i desenvolupades en alçària.
El projecte va més enllà de la resposta funcional mateixa; articula aquest sòl intersticial generant un nou espai urbà capaç d'assolir un alt nivell de qualitat i facilita la permeabilitat entre tots dos sectors de la ciutat.
Els condicionaments topogràfics i de traçat fan posar l'èmfasi en la resolució de la secció de l'edifici. La diferència de cota entre el pas a nivell i la rasant de l'antic pont de Can Cabanyes suggereixen el cobriment d'aquest sector i la situació de l'edifici en la cota més alta.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB