1991 / Estació Ferrocarrils de Montserrat - Monestir

Títol del Projecte: Projecte Ferrocarril cremallera de Montserrat. Estació termini Montserrat - Monestir
Localització: Abadía de Montserrat
Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Data del Projecte: 1991
Nivell d'intervenció: Projecte Bàsic
Sup. Construïda: 3.100 m2
Premis i Publicacions: Quaderns d'Arquitectura del COAC

La proposta de l’estació Monestir, Ultra els atributs propis d’una estació terminal, és subjecta a altres requisits: l’adaptació a l’excepcional orografia i la integració a l’entorn del conjunt monumental de l’Abadia. L’edifici es resol funcionalment com un contenidor dels elements verticals de transport, amb la superfície mínima per ubicar-hi els serveis i les instal.lacions. Qualificat per la seva senzilla volumetria, s’expressa com un cub lleugerament girat respecte a la traça viària per obrir-se visualment cap a la vall i absorbir la diferència d’alineacions entre les andanes i les edificacions superiors.

 

 

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB