1996 / Estació FGC Monistrol

Títol del Projecte: Projecte Estació de Ferrocarril de Monistrol-Enllaç, intercambiador i aparcament.
Localització: Monistrol
Promotor: FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Data del Projecte: 1996
Sup. Construïda: 6.200 m2
Premis i Publicacions: Quaderns d'Arquitectura / Nº 192-Transfer

La proposta d’accessos per ferrocarril de l’Abadia de Montserrat aprofitant el traçat de l’històric cremallera planteja la construcció de dues noves estacions: Monistrol-Central, que actua d’enllaç amb la línia dels ferrocarrils catalans (Barcelona-Manresa), i Monestir, com a fi de ramal de l’Abadia.

L’emplaçament de l’estació Monistrol-Central, vinculada a un aparcament de superficie de gran capacitat, és determinat pel traçat viari i per la connexió del conjunt amb la carretera i el nucli urbà de Monistrol. És del tot prioritari, en aquest cas, esmorteir el fort impacte que produeix una intervenció de 6 hectareas en un paisatge accidentat i de topografia acusada. L’assentament de l’estació aconsella reduir tant com es pugui el cos edificat i situar tots els serveis a sota de les vies. L’edificació quasi desapareix: els murs de contenció del traçat es transformen en façanes i l’estació es manifiesta per la coberta de les andanes i la torre del rellotge.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB