2002 / Ascensor Inclinat

Títol del Projecte: Ascensor Inclinat
Localització: Nou Barris (Barcelona)
Promotor: GISA
Data del Projecte: Juny de 2002
Data finalització de les obres: Maig de 2007
Empresa Constructora: ERSCE
Co-Autor: AZM Enginyers
Premis i Publicacions: PREMI Bonaplata 2007.

La implantació del ascensor inclinat està fortament condicionada pels paràmetres tècnics d’execució de la pròpia instal·lació, que defineixen amb molt poc marge de variació les cotes de sortida i arribada de la cabina. La necessitat de mantenir uns punts d’aturada que garanteixin l’accessibilitat a instal·lació a persones de mobilitat reduïda exigeixen aproximar les cotes d’embarcament als punts mes baixos i pròxims a les voreres. En canvi el manteniment d’un gàlib mínim en la zona de traçat, (fixat a 2,40 cm en el cas mes crític), per a garantir la permeabilitat en sentit transversal entre els blocs, obliguen a mantenir unes cotes de traçat el mes altes possibles. El compromís entre aquests dos requeriments, junt amb la reducció del impacte visual de instal·lació, han estat les premisses de sortida de la solució projectada.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB