2001 / Seu del Districte Sants Montjüic

Títol del Projecte: Concurs per a la Rehabilitació, Restauració i Ampliació de la Seu del Consell del Districte de Sants Montjuïch
Localització: C/ Creucoberta 303, Barcelona
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Data del Projecte: Març - 2.001 (FASE 1 de 3)
Co-Autor:
J.M. Navarro
Empresa Constructora: Construccions Closa Alegret SA.
Sup. Construïda:
3912 m2
Premis i mencions: Projecte Guanyador del concurs públic per a la redacció i DO de les obres.

L’objectiu de la proposta es adaptar el conjunt històric i edificat de la seu del districte de Sants Montjuïc als requeriments futurs d’administració, atenció i servei al ciutadà.
L’eixamplament del carrer Llobet i el futur enderroc de la fàbrica Hamsa, amb l’important aparició d’una nova zona verda, situarà a l’edificació de la seu del districte en una posició privilegiada des del punt de vista urbanístic.
Fase 1.- Actuació de restauració estricte a l’edifici principal de l’Ubaldo Iranzo.
Fase 2.- Adequació funcional de l’edifici intermig, amb la col·locació al pati mitger d’una nova escala d’accés i evacuació. Obertura d’un nou accés des de el carrer llobet, i remunta d’una planta sobre terrat.
Fase 3.- Enderroc del cos corresponent al ceip Miquel  Bleach i substitució per un nou edifici de talant contemporani, que donarà façana al magnífic espai resultant de l’enderroc de Hamsa.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB