2007 / Casa dels Canonges

Títol del Projecte: Rehabilitació de la Casa dels Canonges
Localització: Ciutat Vella, Barcelona
Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència
Data del Projecte: Març de 2007
Sup. Construïda: 5.600 m2
Autors: Moisès Gallego / Tomàs Morató

A grans trets, es proposa mantenir i conservar íntegrament la totalitat de les façanes. Es mantenen íntegrament els patis interiors i s’eliminen els patis que corresponen a les cases amb façanes al carrer de la Pietat.
Es fa una regularització de la coberta amb la introducció d'un únic pla. Per damunt s’afegeix un volum addicional i aïllat destinat a ubicar els espais mes representatius de la Conselleria. Aquest nou pla únic de coberta també genera els espais necessaris per l’ubicació de la maquinaria de climatització.
Degut al  buidat interior fet en les zones descrites es simplifica l’ampliació de la planta soterrani a fi d’incloure el magatzem general, els serveis i espais tècnics per els quadres i escomeses d’instal·lacions.
El fet de buidar la part de l’edifici que dona a les dos cantonades del carrer Pietat, permet  acumular la major part de l’espai útil sol·licitat per les oficines generals de la Conselleria i conseqüentment optimitzar la seva funcionalitat. Les noves plataformes resolen els problemes existents de les diferencies de cotes que apareixen entre els àmbits que conformen el magma del conjunt edificat.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB