2009 / Can Fabra

Títol del Projecte: Rehabilitació de nau “Fabra i Coats” per Centre Cultural.
Localització: Barcelona.
Promotor: Ajuntament de Barcelona.
Data del Projecte: Març de 2009.
Sup. Construïda: 11.285 m2.
Autors: Moisès Gallego / Tomàs Morató
Premis i Publicacions: Proposta seleccionat per 2ª fase concurs de projectes.

Mantenir, respectar i conservar "Can Fabra" tal i com és, es presenta com la millor resposta al encàrrec de consolidar aquesta nau de principis del s.XX com a centre cultural.
Donar cabuda a tot el programa funcional demanat, es a dir, allotjar totes i cadascuna de les dependències respectant la seva agrupació per zones i mantenint la compatibilitat d'usos, fa que nostra proposta no es pugui resoldre sense incloure nous accessos per comptabilitzar usos i horaris diferents, si cal afegir noves sortides d'evacuació, ubicar maquinària tècnica, incloure serveis, lavabos i tot un conjunt de petites dependències que la lògica de l'edifici principal no admet, caldrà fer un cos annex on s'agrupin tots aquests usos. Creiem millor fer una petita ampliació  per tal de respectar la pau, senzillesa i tranquil·litat que la nau de "Can Fabra" desprèn en el seu estat actual.
Allò que toquem, allò que afegim, es formalitza en un cos que s’entén per recollir els fluxes d'entrada a la manzana i que no toca el terra, generant d'aquesta manera una enorme porxada que reparteix la circulació: a peu pla els programes "de ciutat”.

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB